plakat
Image 1 of 26
Barvy Myanmaru.indd
Barvy Myanmaru.indd
Image 2 of 26
IMG_0413
RÁNO V BANYÁNOVÉM LESE, PINDAYA Den před slavností novoluní přivezli prodavači vodních melounů z horských vesnic plné vozy a složili je na okraji lesa u cesty. Celou noc tábořili s celými rodinami poblíž, někteří ve stanech, jiní jen u ohňů, a hlídali své zboží až do rána, kdy slunce začalo pronikat kouřem a oparem mezi větvemi ohromných stromů.
Image 3 of 26
IMG_9865
CESTOU DO KLÁŠTERA, BAGAN Každý den se buddhističtí mniši vydávají cestou mezi stovkami tisíciletých chrámů pro své denní porce jídla do městečka a před západem slunce se vrací zpět ke společní večerní motlitbě.
Image 4 of 26
IMG_1404
SUŠENÍ RYB NA BŘEHU BENGÁLSKÉHO ZÁLIVU, NGAPALI Široká písečná pláž je proměněna v modré moře sítí, na kterých suší ženy rybářů drobné rybky z nočního úlovku. Do večera ryby na ostrém slunci seschnou, ženy je sesýpají a třídí na proutěné podnosy a další ráno na sítě rozprostřou čerstvý úlovek.
Image 5 of 26
IMG_9973
OBĚD NOVICŮ V KLÁŠTEŘE MAHA GANAYON KYAUNG, AMARAPURA Kolem poledne svolává gong mnichy na společný oběd – poslední jídlo dne. Jen ti nejmenší mají povoleno si ještě večer vypít krabičku džusu.
Image 6 of 26
IMG_0068
VE STÍNU KNIHY, MANDALAY Chrám Kuthodaw Paya tvoří „největší knihu světa“, obsahující Buddhovo učení na 729 kamenných deskách, z nichž každá je ukryta v malé stupě.
Image 7 of 26
IMG_0223
PA-O NA TRHU V HEHO Velký týdenní trh je etnickou přehlídkou horských kmenů, lidé z horských vesnic tam jezdí, častěji chodí i několik desítek kilometrů pěšky, prodávat ovoce, zeleninu a koření.
Image 8 of 26
IMG_0310
JESKYNĚ V PINDAYA Posvátná jeskyně v horském městečku s více než osmi tisíci pozlacených soch a sošek Buddhy. Podle pověsti v jeskyni kdysi uvěznil velký pavouk 7 princezen. Ty byly osvobozeny urozeným princem, který obludu zabil – podobnost s našimi pohádkami čistě náhodná?
Image 9 of 26
IMG_0540
PEČENÍ RÝŽOVÝCH KOLÁČKŮ, HORSKÁ VESNICE U PINDAYA Celá rodina se podílí na přípravě oblíbené sladké pochoutky, kterou budou prodávat na slavnosti novoluní. Voněly lákavě, ale protože jsme měli před sebou mnohahodinový přesun, raději jsme nabídce na ochutnání odolali.
Image 10 of 26
IMG_0678
STAVBA NA JEZEŘE INLE Domy na kůlech jsou typické pro vesnice rybářů i rolníků na rozlehlém horském jezeře ve výšce asi 1100 m. n. m. Stavba celého domu trvá s pomocí všech sousedů jen tři dny, asi po třech letech se ale musí dřevěné sloupy i střecha vyměnit.
Image 11 of 26
IMG_0872
DLOUHÉ KRKY PA-DAUNG Ženy z tohoto kmene ze severovýchodní části země si od dětství každým rokem přidávají na krk jednu kovovou obruč, malé dívky si je zpočátku na noc sundávají, ale jak rostou, mění se anatomie jejich krku a v dospělosti je musí nosit již trvale.
Image 12 of 26
IMG_1013
DÍVČÍ KLÁŠTERNÍ ŠKOLA SWHE GU KYAUNG, NYAUNGSHWE U INLE Děvčata mají samostudium – před zkouškami 8 hodin denně nahlas memorují buddhistické texty. Matce představené jsme se pokoušeli vysvětlit odlišný přístup k výuce J. A. Komenského, ale zůstal nepochopen.
Image 13 of 26
IMG_1094
NEDĚLNÍ POHÁDKA, TAUNGGYI Pro děti v klášterním sirotčinci je sledování televize svátkem – mají je povoleno jen v neděli dopoledne. Není divu, že je v té chvíli ten cizí člověk s velkými foťáky na krku příliš nezajímá.
Image 14 of 26
IMG_1684
VEČERNÍ RITUÁLNÍ ÚKLID, YANGON V areálu zdaleka největší a nejposvátnější pagody Shwedagon se každý večer při západu slunce řadí čety dívek a v téměř vojenských útvarech čistí košťaty a hadry rozlehlou dlážděnou plochu, samozřejmě, ve směru hodinových ručiček. Pohled na toto „zlaté město“ je oslnivý v každé denní době.
Image 15 of 26
IMG_9200
POD BUDDHOU, YANGON Modlitba mnicha pod jednou ze stovek Buddhových soch v areálu Shwedagon Pagody. Návštěva tohoto místa aspoň jednou v životě je pro všechny Barmánce svátkem stejně jako pro muslimy pouť do Mekky.
Image 16 of 26
IMG_9379
CIGÁRKO JE CIGÁRKO, BAGAN I největší kubánské doutníky jsou proti tomu jak slámky, ale tahle cigára mají (naštěstí?) místo tabáku uvnitř směs sušených bylin, obal pak z kukuřičného šustí. Ale stejně – kolik dehtu se dostane do plic při takovém pokouřeníčku - raději nevědět.
Image 17 of 26
IMG_9434
RÁNO, A ZASE DO PRÁCE, YANGON Každý den ráno vycházejí v celém Myanmaru tisíce mnichů z klášterů do ulic, aby si „vyžebrali“ denní porci jídla. Termín „žebrání“ ale není úplně výstižný, protože pro všechny buddhisty je ctí, pokud od nich mnich dar přijme.
Image 18 of 26
IMG_9527
V KLÁŠTEŘE MAHA GANAYON KYAUNG, AMARAPURA Jen novicové mají dovoleno, aby chodili obutí. Podle výrazu se zdá, že se nevrací do kláštera s prázdnou. Kamenné desky nejsou náhrobky, ale zvěčnění jmen významných donátorů kláštera.
Image 19 of 26
IMG_9605
NA TRHU, YANGON Celý den stát nebo sedět u zeleniny, zákazníků málo, nuda, mrkev …
Image 20 of 26
IMG_9675
MNÍŠEK, PINDAYA Byli tři a provázel je silně krátkozraký mnich –učitel. Mniši z horského kláštera se s Evropany nepotkávají příliš často a tak jsme si nějakou dobu povídali o jejich i našem životě, zvědavost byla oboustranná. Ti malí se jen uculovali a styděli se fotit.
Image 21 of 26
IMG_9879
ZAMETÁNÍ POLE, BAGAN Spousta denních činností mnichů i buddhistů se řídí určitými rituály, zda mezi ně patří i vymetání cestičky v polích mezi chrámy v Baganu, nevím.
Image 22 of 26
IMG_9933
KLÁŠTERNÍ „EINTOPF“, AMARAPURA Oběd pro několik stovek mnichů v klášteře Maha Ganayon Kyaung za přísného dozoru místních psů (doufejme, že se nejednalo o zbylé suroviny).
Image 23 of 26
IMG_9999
KLÁŠTERNÍ ŠKOLA, NYAUNGSHWE Teakový klášter Shwe Yaunghwe Kyaung. Nudná hodina sanskrtu; způsob výuky je od evropského dost odlišný – žáci se jen učí zpaměti dlouhé texty, nesmí udělat chybu ani v jediném slově, s učitelem v žádném případě nesmí nediskutovat a už vůbec nesmí mít vlastní názor (ne, že by nám to něco nepřipomnělo).
Image 24 of 26
IMG_0435
SBĚRAČKA MUŠLÍ, NGAPALI Na břehu Bengálského zálivu. Z mušlí a perel vyrábějí místní ženy neumělé, ale přesto originální a krásné, náramky a náhrdelníky, které nabízejí na pláži a na tržištích nepočetným turistům za směšně nízké ceny.
Image 25 of 26
IMG_9354
MODLITBA U CHRÁMU SCHWEZIGON PAYA, BAGAN Jeden z tisíců úchvatných zlatých pagod a chrámů v celém Myanmaru. Desítky tun zlata a drahokamů použité na výzdobu ostře kontrastují s životní úrovní většiny obyvatel.
Image 26 of 26